Kristiina Tukk: Hea juht on õnneasi.

Meie tegevjuht ja partner Kristiina Tukk rääkis Äripäeva Personaliuudistes lähemalt, kuidas olla hea juht ning millised on uued juhtimise väljakutsed.
Kristiina Tukk: hea juhi omadused

Elame muutuste keskel, meid ümbritsevad uued ärimudelid, ebamugavustsoon on argipäev. Läbipõlemine. Juhtidele on siin väga mitmeid väljakutseid, milleks haridus inimest ette ei valmista. Pigem tekivad need juhi omadused kogemusega. Ja tänu õnnele. 

Eesti ülikoolidega koostööd tehes olen märganud, et juhtimise õppeprogrammides ei ole pööratud suurt tähelepanu enese- ja inimeste juhtimisele.

See paneb mõtlema – õpime juhtima protsesse, ärimudeleid, müüki ja turundust, organisatsioone. Aga kõige olulisem – psühholoogia ja inimsuhted – on puudu. Alles hiljuti on hakatud küsima, miks see nii on ja äkki on midagi puudu?

Usun, et see, milline juht noorest inimesest kunagi saab, on õnneasi. Õnn seisneb selles, kes on sinu esimene juht.

Nagu laps kopeerib vanematelt, nii kopeerib noor inimene juhilt ning võtab palju sellest koostööst endale tulevikku kaasa. Kas juhid ikka mõistavad, kui suur vastutus see on?

Need on kaks küsimust ja põhjust, miks minust on saanud igapäevase juhtimistöö kõrval coach ja juhtimistreener. Soovin, et maailmas oleks rohkem häid juhte.

Millistest juhi omadustest on puudus?

Hea juht kasutab igapäevatöös mitut rolli. See tähendab, et tal peab olema ka mitmeid erinevaid juhi omadusi.: Mõnel päeval on ta coach, kui vaja, siis mentor, vajaduse korral eestvedaja, aga ka lihtsalt inimene. Ta aitab sul jõuda lähemale unistustele ja eesmärgile, mille oled endale seadnud. Hea juht on võibolla karm, kuid sellega käib alati kaasas heatahtlikkus.

Olen tihti endalt küsinud, kes on süüdi, kui inimene enda töökohal läbi kukub? Ja ise juhina olen jõudnud ikka samasse kohta: kas ma värbasin valesti (tavaliselt ei klapi väärtushinnangud) või ei olnud mul inimese jaoks lihtsalt aega. Muud variandid on haruldased. Usun coach’iva juhtimiskultuuri tulevikku. Sirvisin hiljuti Harmonicsi [1] rahvusvahelist uuringut, kus osales ligi 1000 juhti 28 riigist.

Sealt võis lugeda kõige olulisematest oskustest, millest on praegu juhtimises vajaka: agiilne juhtimisoskus, mille all mõeldakse tegutsemisoskust kiiresti muutuvas komplekses keskkonnas, sh kiirust otsustamises ja õppimises. Võimet teha koostööd.. Muide, kodukontor on koostööoskuse arendamisega vastuolus. Esireas olid veel loovus ja suhtlusoskus

[1] Harmonics in association with OI GLOBAL PARTNERS | Future of Work: OIGP Global Research Study 2018

Uued väljakutsed juhtimises: mis juhi omadused on vajalikud?

Üks peamine tänapäeva juhtimise väljakutse on nimetatud uuringu kohaselt coaching’u-oskus. Peale selle veel kohanemisoskus ja talentide värbamise võimekus. Uued juhid ei manageeri inimesi, vaid coach’ivad. Juht aitab siin inimestel maksimaalselt enda potentsiaali ära kasutada. Ning selle abil luuakse ka uus positiivne töökultuur. Seega, mis on need juhi oskused, mida selleks vaja on?

Esiteks peab juht omandama väga hea kuulamisoskuse, seejärel küsimuste esitamise oskuse. Uudishimu tekitavad ja inspireerivad küsimused panevad inimese mõtted liikuma – sügavalt mõtlema, leidma uusi vaatenurki, ideid ja lahendusi. Selleks kõigeks on vaja aega, mida juhtidel enamasti ei ole. Need teemad, millega juhid praegu coaching’ule tulevad, on ühest küljest erilised, teisalt ikkagi väga sarnased: kas see töö on ikka see, mis mind päriselt kõnetab, probleemid koostöös ja suhetes kolleegidega, ajajuhtimine.

Väga paljud arvavad, et nad on perfektsionistid ja on otsustanud seetõttu kõik ise ära teha – tekib läbipõlemisoht. Aga on veel üks läbiv teema: suhe otsese juhiga. Keeruline on see, et kui oleme otsustanud selle juhiga koos töötada, siis teda me muuta ei saa, muuta saab ainult enda käitumist, hoiakuid ja meelestatust. Öeldakse, et iga töötaja väärib oma juhti ja iga juht enda töötajat. Sellele tasub mõelda.

Soovin, et oleks rohkem ettevõtteid, kes näevad coaching’ut juhtimiskultuuri osana. Lisaks soovin, et leiduks rohkem juhte, kes coaching’ut arengu eesmärgil kasutavad. Rohkem koole, kus juhtimise all õpetatakse mitte personaliprotsesse, vaid inimeste kuulamist, mõistmist ja arengu toetamist. Nii loome kultuuri, kus hea juht ei ole enam õnnelik juhus, vaid vastupidi – õigustatud ootus.

JAGA POSTITUST:

veel samal teemal

maaülikool_03
Kas on võimalik olla korraga nii tippteadlane kui ka hea juht?
KT0045
Mis eristab coaching’ut ja mentorlust?
KT0030
5+1 juhtimispädevust tänapäeva juhile
nobel2985
Juht, räägi vähem! Ehk kuidas pidada arendavat arenguvestlust.
baltakooker2_
Kookeri lugu – ladusime koos juhtimisvundamenti
maaülikool_03
Kas on võimalik olla korraga nii tippteadlane kui ka hea juht?
KT0045
Mis eristab coaching’ut ja mentorlust?
KT0030
5+1 juhtimispädevust tänapäeva juhile
nobel2985
Juht, räägi vähem! Ehk kuidas pidada arendavat arenguvestlust.
baltakooker2_
Kookeri lugu – ladusime koos juhtimisvundamenti
nobel digital
Tagasiside, kui juhi tööriist
nobel digital
Kus nagiseb väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtimises?
Kristiina Tukk: hea juhi omadused
Kristiina Tukk: Hea juht on õnneasi.
nobel digital
Tippturundajad: digiturundus eeldab ka mõtteviisi muutust
nobel digital
Ei ole maad vanadele juhtidele?