ET
nobel digital

coaching

Inimene vajab  teist inimest, kellega keerulised küsimused läbi arutada, kes teda mõistab ja ei anna hinnanguid, kes aitab tal mõtetes selgust luua ja enda vastu aus olla.

Coaching tuleb siin appi ning meie coachid aitavad sul leida õige tee oma eesmärkide poole. Juhtimistreeneri abil  hoiad  oma eesmärke silme ees, sead fookuse neile  ning mõtled läbi  sammud, mis sa pead enesearenguteel astuma.

nobel digital

Mis on coaching?

See on koostöö, kus coach ja klient on samaväärsed. Esimene kuulab, esitab küsimusi, hoiab fookust, teine mõtleb aktiivselt kaasa, kuidas oma eesmärke täita. Mõlemad on pühendunud ja kohal. Meie koostöö aitab analüüsida olevikku ning annab indu tulevikutegudeks.

Nobeli People’i teenuste hulka kuulub nii individuaalne kui ka meeskonnacoaching, mis on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide tippjuhtide tiimidele või üksuste juhtidele ja juhtide meeskondadele.

Meie koolitajad on mitmekümneaastase kogemusega tippjuhid, kelle hinge sütitab võimalus koolitada parimaid juhte ning viia seeläbi Eesti juhtimiskultuur uuele tasemele.

Coachingu kasutegurid

Coachingu tulemusel muutub sinu kui juhi käitumine. Ning saad selgemaks oma tulevikuplaanid. Samuti aitab coaching kasvatada juhi enesekindlust ning  aitab luua ja hoida paremaid suhted kolleegidega.

Coachingu abil on võimalik mõne kinnismõtte ja sellest tulenevalt käitumismustri muutmine, mis aitab liikuda paremate tulemuste poole.