ET
nobel digital

meeskonnacoaching

Hea meeskonnatöö ja koos töötamise oskused on vajalikud igas organisatsioonis. Meeskonna coaching aitab parandada usaldust, rääkida ausalt keerulistest asjadest, ühtlustada arusaamasid ning liikuda ühtsete eesmärkide poole.

Ainult tugeva ja ühtse meeskonnaga on võimalik muuta maailma.

nobel digital

mis?

Hea meeskond viib sihile. Meeskonnacoaching keskendubki tiimitööle ning tulemuslikkuse parandamisele. Selleks kasutame kaht eri viisi: Peter Hawkins’i 5 distsipliini meetodit, kus tegeleme juhtide tiimi kui terviku funktsioneerimisega, et saavutada soovitud tulemus.

Teine viis on maailma tuntuima juhtimismõtleja ja coach’i Marshall Goldsmithi meetod, kus treenime juhtide meeskonda tegelema kokkulepitud käitumiste muutmisega, et nii saavutada mõõdetav tulemus.

kellele?

Meeskonnacoaching’u koolitusele on oodatud organisatsioonide tippjuhtide ning üksuste juhtide meeskonnad.

kasu?

Koolitusel arendatakse kompetentse, õpetatakse uusi käitumismustreid ning parandatakse tiimitööd. Läbi selle luuakse kasu nii iseendale, meeskonnale, ettevõttele kui ka ühiskonnale.

coachid

Kristiina Tukk PCC

Professional executive coach

Kristiina kogemustepagasis on üle 20 aasta juhtimiskogemust nii telekommunikatsioonis kui ka finantssektoris. Tema käe all muutus tuntud infotelefon Ekspress Hotline Nobel Digitaliks, mis 2019. aastal valiti Eesti edukaimaks digimeedia agentuuriks. Praegu on Kristiina Nobel Digitali üks juhtidest, partner ning sertifitseeritud juhtide coach, kes on valmis sind oma tiiva alla võtma.

Toomas Tamsar PCC

PROFESSIONAL EXECUTIVE COACH

Toomase tippjuhikogemus on kadestamisväärt (Tööandjate Keskliit, Pärnu Konverentsid, Tallinna Kaubamaja, Kaubandus-Tööstuskoda). Ta on üks tunnustatumaid juhtide coach’e Eestis ning pika ja eduka karjääri jooksul õpitut jagab ta nii avalikus kui ka erasektoris töötavatele tippjuhtidele.