Coachiv juhtimine kaasaegsele juhile – õppekava

22-Õppekava nimetus:

Coachiv juhtimine kaasaegsele juhile

Õppekavarühm:

Isikuareng ja juhtimine

Õpiväljundid:

Osaleja õpib:

 1. …mida tähendab coachiv juhtimine ja kuidas seda organisatsioonis rakendada;
 2. …tundma coachiva juhtimise tööriistu ning on võimeline neid praktikas kasutama;
 3. …haldama ja kasutama coachingu tehnikaid juhtimises;
 4. …looma coachivat juhtimiskultuuri oma meeskonnas või organisatsioonis.

Õppe lõpuks osaleja loob/koostab ja kaitseb iseenda juhtimismudeli.

Õpingute alustamise tingimused:

Õppimist saavad alustada isikud kes on töötanud või töötavad tipp- ja/või keskastmejuhina või kes soovivad alustada tööd juhina.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal, maksumus:

Õppe maht 20 akadeemilist tundi, mis jaguneb 16 tundi auditoorset ja 2-3 tundi iseseisvat tööd.

Õppekava maksumus on 890€, millele lisandub käibemaks.

Õppe sisu:

Õpe toimub kuu aja jooksul 2-päevase koolituse ja iseseisva töö vormis.

Töötatakse nelja õpiväljundiga. Koolitus toimub 2-nädalase intervalliga, kokku kaks korda.

1.päev:

 • Uue aja juhtimiskompetentsid
 • Minu isiklik juhtimismudel
 • Juhi rollid
 • Coachingu kasutamise tööriistad juhtimises
 • Praktiline töö
 • Kodutöö

2.päev:

 • Kodutöö tagasisidestamine
 • Coachingu kasutamise tööriistad juhtimises
 • Vastutuse võtmine
 • Tagasiside andmine
 • Praktiline töö
 • Iseenda juhtimismudeli kaitsmine

Õpikeskkonna kirjeldus:

Õpe toimub aadressil Staapli 4, Tallinn, 10415. Õppetöö toimub vaikses eraldatud ruumis, kus puuduvad segavad faktorid (inimeste liikumine, vali heli jne).

Koolitusest loobumine või tühistamine:

Koolituses loobumise või tühistamise tingimused on kirjeldatud koolituse pidaja õppekorralduse alustes punktis 7.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamise tingimuseks on 100% osalemine kursusel ning  lõputöö koostamine. Osalejale väljastatakse koolituse lõppedes tõend.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolituse läbiviijatel on rahvusvaheline coachingusertifikaat, kogemus nii coachi – kui juhi tööst ning eelnev täiskasvanute koolitamise kogemus.